Life Coaching Köln
 Life is beautiful!Przebieg coachingu krok po kroku

Na proces coachingowy składa się w zależności od zakresu tematu zazwyczaj 2-6 sesji. Czas jednej sesji to ok. 90 minut.
Bezpłatna wstępna konsultacja. W czasie pierwszego spotkania wyjaśniam ci, jak pracuje i jaki jest przebieg coachingu. Rozmawiamy na temat, czym chcesz zająć się w czasie coachingu. Pracujemy nad sformułowaniem celu, a także ustalamy w przybliżeniu ilość spotkań.Jeśli zdecydujesz się na coaching. Kolejnym krokiem jest dopracowanie umowy w zależności od obszerności tematu i wybranych technik. Na tym spotkaniu możemy również rozpocząc Life Coaching.


 Kolejny krok to to sam proces coachingowy przy zastosowaniu odpowiednich formatów. Pracujemy nad Twoimi wewnętrznymi zasobami, usuwamy blokady. Przyglądamy się Twoim przekonaniom, transformujemy je. Analizujemy, czy cel coachingu został w pełni zrealizowany. W trakcie coachingu, może się okazać, że wyłonią się dodatkowe tematy, którymi warto by poświęcić uwagę. Wszystko omawiamy. Ty decydujesz, czy chcesz podjąć nowy wątek.W zależności od obszerności tematu i przebiegu procesu coachingowego ustalamy następne spotkanie. Lub kończymy Coaching refleksją nad jego przebiegiem.