Life Coaching Köln
 Life is beautiful!

20.04.2021

Rzuć Palenie z NLP ! 6 Step Reframing / Metoda pracy z częściami / ćwiczenie na rzucenie nałogu

Praca z częściami to praca nad zmianą uciążliwych dla nas zachowań. Np. łakomstwa, obgryzania paznokci, palenia lub innego nałogu.

W przeciwieństwie do hipnozy pracującej głównie sugestiami zniechęcającymi do palenia, jest to technika, która będzie od ciebie wymagała intensywnej współpracy z coachem. Jeśli masz doświadczenie w medytacji lub pracy z częściami, możesz wypróbować ją sam/a w domu.
Technika ta pobudza  do twórczego myślenia w kierunku znalezienia pozytywnego zachowania zastępczego, które zrealizuje potrzebę ukrytą za Twoim nałogiem.
Powinna być rozpoczęta - jak większość ćwiczeń - testem środowiskowym. Czyli postawieniem sobie pytania: „czy naprawdę i szczerze chcę rzucić nałóg?” Może się np. okazać że tak naprawdę tego nie chcesz, gdyż rzucenie nałogu będzie pociągało za sobą konflikty w rodzinie, jeśli np. wszyscy są palaczami.

W następnym kroku chodzi o mentalne połączenie się z „częścią“ własnej osobowości odpowiedzialną za to zachowanie. Godne podkreślenia jest, że w ćwiczeniu nie ma negatywnych zwrotów, a do naszego„ nałogowca“ (czyli części odpowiedzialnej za nasz nałóg) odnosimy się w ciepły i serdeczny sposób.  Nie karcimy, nie obrażamy. Nic z tych rzeczy!
Zamiast tego prowadzimy spokojny dialog wewnętrzny, by uzyskać informację, jaka intencja kryje się za nałogiem. Intencje mogą być różne. Np. pragnienie wolności, szczęścia, wyraz buntu, relaks, poczucie bezpieczeństwa, itp.  
Jeśli już tę informację uzyskasz, prosisz o zgodę na transformację zachowania. Po otrzymaniu zgody, pędzisz do „działu kreatywnego” po ofertę kilku alternatywnych zachowań, w jaki INNY sposób możesz zaspokoić dobrą intencję „nałogowca“, czyli TWOJA wewnętrzną potrzebę.

Dział kreatywny, to nasza własna fantazja. I w tym momencie zaczyna się chyba najciekawsza część tego ćwiczenia. W hipnotycznym transie, uaktywnia się wrodzona kreatywność, nasz pierwoty instynkt twórczy (drzemiący w każdym z nas!). Czekasz, aż wyłonią się pomysły. Z nich wybierasz 3 alternatywy, które najbardziej do ciebie przemawiają. (Może to brzmieć dość dziwnie,że „moje własne propozycje mają do mnie przemawiać”.... hm. Pamiętaj, jesteś pogrążony w głębokim dialogu wewnętrznym z jedną z części twojego wewnętrznego „ja”). Po czym udajesz się do „nałogowca” i przedstawiasz mu wszystkie 3 alternatywy. Odczekaj na informację,  którą wybierze i pozwoli, aby inna część Twojej osobowości (możesz nadać jej nazwę) przejęła na siebie całą pracę.  

Na koniec, wsłuchaj się w wewnętrzny głos, czy wszystko jest O.K. Jeśli czujesz, że coś jeszcze nie jest tak, jak powinno być. Że przysłowiowo coś nie gra. Zacznij pracę od nowa. Z tym „czymś“ jako częścią.

Jeśli natomiast, czujesz, że wszystko jest O.K. I żaden wewnętrzny głos nie protestuje. Przechodzisz do tzw. Future Pacing. Czyli przenosisz się do sytuacji w najbliższej przyszłości, kiedy będziesz miała okazję przetestować nowy schemat zachowań. Swego rodzaju symulacji zdarzeń z przyszłości. Jeśli czujesz, że wszystko jest w porządku. Możesz zakończyć ćwiczenie.